STS-115
Atlantis/F-27
ISS-12A


Załoga STS-115 Symbol lotu STS-115 Osobiste logo S. MacLeana w locie STS-115

 


Załoga :
 
Brent W. Jett, Jr. CDR 4 lot, NASA, USA
Christopher J. Ferguson PLT 1 lot, NASA, USA
Steven G. MacLean MS1/EV4 2 lot, CSA, Kanada
Daniel Ch. Burbank MS2/EV3 2 lot, NASA, USA
Heidemarie M. Stefanyshyn-Piper MS3/EV2 1 lot, NASA, USA
Joseph R. Tanner MS4/EV1 4 lot, NASA, USA


Ładunek :

ITS P3/P4 (Integrated Truss Structure), PV Module P4. Widok stacji po dołączeniu ITS P3/P4 i PV P4.Orbita :

i=51,63°; h=334-350  km


Rzeczywisty przebieg lotu :

Wywiezienie promu na wyrzutnię, zaplanowane na 31.07.2006 o 04:00  zostało opóźnione o dobę ze względu na burzę, a 01.08.2006 o kolejną dobę.

02.08.2006 o 05:05 rozpoczęto wywożenie zestawu startowego na wyrzutnię LC-39B. Umieszczenie na wyrzutni zakończono o 12:15.

25.08.2006 o 04:00 rozpoczęto od stanu T-43h odliczanie.

26.08.2006 start został przełożony o 24 godziny z uwagi na konieczną kontrolę zestawu, po trafieniu dzień wcześniej wyrzutni piorunem.

27.08.2006 start został ponownie odłożony o kolejne co najmniej 24 godziny.

28.08.2006 w związku ze zbliżającym się huraganem "Ernesto" NASA zadecydowała o rozpoczęciu przygotowań do powrotu wahadłowca do VAB.

29.08.2006 o 13:44 zapadła decyzja o powrocie wahadłowca do VAB, o 14:04 ciągnik CT rozpoczął jazdę powrotną. Jednak o 18:45 najnowsza prognoza pogody pokazała, że pogoda podczas przejścia huraganu będzie w dopuszczalnych dla stojącego na wyrzutni wahadłowca limitach. Będący wówczas w odległości niespełna dwóch kilometrów od VAB wahadłowiec został zawrócony.

30.08.2006 o 00:45 zestaw startowy został ponownie umieszczony na wyrzutni.

03.09.2006 o 12:00 od stanu T-43h rozpoczęto ponowne odliczanie.

06.09.2006 około 08:02 z powodu możliwego problemu ogniwa paliwowego nr 1 (brak dopływu trzeciej fazy do pompy chłodzenia ogniw) w start został odłożony o minimum 1 dzień, w godzinach nocnych podjęto decyzję o wykorzystaniu ostatniego okna startowego w tym miesiącu - 08.09.2006 - o ile problem nie będzie wymagał zwiezienia zestawu do VAB.

07.09.2006 o 21:39 podano, że wahadłowiec wystartuje 08.09.2006 lub w dniu następnym, co oznacza wydłużenie okresu startowego o jeden dzień.

08.09.2006 o 05:45 powinno rozpocząć się tankowanie materiałów pędnych do ET,  jednak zostało rozpoczęte dopiero o 06:49, ze względu na konieczność wymiany wadliwego zaworu kontrolnego instalacji przedmuchiwania gazowym azotem. Podczas testów okazało się, że czujnik ECO-3 poziomu wodoru w ET pokazywał odczyt "mokry" jeszcze przed rozpoczęciem tankowania, które zakończono o 09:46. W tej sytuacji należy opróżnić zbiornik i ponownie go napełnić, co odsunęło start na dzień następny. Rada dyrektorów podjęła tę decyzję dopiero w T-9 minut o 14:53. Ponieważ czujnik po opróżnieniu ET nadal pokazywał odczyt "mokry", zdecydowano ignorować jego wskazania.

09.09.2006 o 15:14:54,972 nastąpił start z wyrzutni LC-39B w KSC. W T+8' 34" nastąpiło wyłączenie silników głównych (MECO). O 15:53 wykonano manewr OMS-2, po którym wahadłowiec wszedł na orbitę o parametrach: hp=228 km, ha=285 km, i=51,6°. O 18:14 wykonano manewr NC-1.

11.09.2006 o 10:48:27 nastąpiło połączenie z ISS. O 12:35 otwarto włazy pomiędzy orbiterem a ISS. Krótko potem przy pomocy manipulatora RMS wyciągnięto z ładowni moduł P3/P4, po czym został on przejęty przez manipulator SSRMS stacji.

12.09.2006 około 07:30 moduł P3/P4 został zetknięty z modułem P1 i rozpoczęto proces ich automatycznego ściągania i mocowania, zakończony o 09:06. O 09:17 rozpoczęła się EVA-1 z udziałem astronautów Tannera i Stefanyshyn-Piper. Ubrani w skafandry EMU wyszli oni na zewnątrz ISS, korzystając z jej śluzy Quest. Podczas EVA-1 wykonali szereg prac związanych z zamocowaniem i podłączeniem modułu P3/P4, głównie zwolnienie blokad i podłączenie 13 zestawów kabli systemów zasilania i sterowania. Ponieważ zadania zostały wykonane z wyprzedzeniem, astronauci dodatkowo zrealizowali kilka czynności przewidzianych do wykonania podczas EVA-2.  EVA-1 zakończyła się o 15:43 i trwała 6 godzin i 26 minut.

13.09.2006 o 09:05 rozpoczęła się EVA-2 z udziałem astronautów Burbanka i MacLeana. Ubrani w skafandry EMU wyszli oni na zewnątrz ISS, korzystając z jej śluzy Quest. Podczas EVA-2 wykonali prace związane z uruchamianiem modułu P3/P4, głównie elementu SARJ (Solar Alpha Rotary Joint). Ponieważ zadania zostały wykonane z wyprzedzeniem, astronauci dodatkowo zrealizowali kilka czynności przewidzianych do wykonania podczas EVA-3.  EVA-2 zakończyła się o 16:16 i trwała 7 godzin i 11 minut. O 17:47 rozpoczęto testy obrotu SARJ. Rozpoczęcie wyznaczonego na godzinę 23 wstępnego rozwinięcia paneli baterii słonecznych zostało wstrzymane po wykryciu błędów w oprogramowaniu.

14.09.2006 o 09:00 rozpoczęto rozwijanie pierwszych sekcji paneli, operację zakończono pomyślnie o 12:44.

15.09.2006 o 10:00 rozpoczęła się EVA-3 z udziałem astronautów Tannera i Stefanyshyn-Piper. Ubrani w skafandry EMU wyszli oni na zewnątrz ISS, korzystając z jej śluzy Quest. Podczas EVA-3 dokończyli oni prace związane z uruchomieniem modułu P3/P4. Najważniejszymi z nich było rozłożenie radiatora PV oraz rekonfiguracja anten systemu łączności. EVA-3 zakończyła się o 16:42 i trwała 6 godzin i 42 minuty.

17.09.2006 o 12:49:54 Atlantis odłączył się od ISS.

18.09.2006 wykonano ostatnią serię laserowego skanowania stanu powłoki termicznej orbitera.

19.09.2006 około 06:45, krótko po testowym zapłonie silników w pobliżu orbitera zauważono niewielki, czarny obiekt, przypominający kształtem płytę CD. W związku z tym zarządzono dodatkowe skanowanie powierzchni promu, co w połączeniu ze złą pogodą w KSC, spodziewaną w planowanym dniu lądowania (20.09.2006), przywiodło NASA do podjęcia o 15:44 decyzji o przedłużeniu misji o dodatkowy dzień. Podług wstępnych danych, może chodzić o kawałek lodu, bądź plastikową podkładkę dystansową, używaną podczas montażu płytek powłoki termicznej. Około godziny 16:00 zauważono drugi, mniejszy obiekt oddalający się od orbitera. Okazał się on plastikową torebką.

20.09.2006 wykonano po raz kolejny skan powierzchni orbitera - nie wykazał on żadnych uszkodzeń.

21.09.2006 o 09:14:23 na orbicie 186 rozpoczęto manewr deorbitacji (t=2' 40"). Lądowanie na bieżni SLF33 KSC nastąpiło o 10:21:23.
Czas trwania lotu: 11dni 19h 06 min 28 s.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | STS