Quest (Poszukiwanie)
ISS-7A


Quest
Przekrój śluzy Quest

Śluza powietrzna NASA (JAHPGT=Joint Airlock & High Pressure Gas Tanks) Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Moduł ten to śluza powietrzna o długości 5,5 metra, średnicy 4 metry, masie 6,5 tony i objętości użytkowej 34 m3, pozwalająca astronautom wychodzić w przestrzeń kosmiczną. Wykonana jest z aluminium, składa się z dwóch cylindrycznych, połączonych ze sobą komór. Pierwsza, w postaci pierścienia, stanowi pomieszczenie składowania skafandrów ciśnieniowych EMU (Extravehicular Mobility Unit), druga w postaci rdzenia, jest właściwą komorą, którą dehermetyzuje się przed rozpoczęciem spaceru kosmicznego. Komora ta posiada właz, przez który astronauci mogą wyjść i rozpocząć operacje na zewnątrz struktury stacji. Dzięki specjalnemu interfejsowi, śluza umożliwia wychodzenie w przestrzeń kosmiczną zarówno w amerykańskich skafandrach EMU, jak i rosyjskich Orłan. Konstrukcja śluzy przewiduje minimalną utratę powietrza podczas otwierania jej włazu zewnętrznego. Do komory pierścieniowej zainstalowane są cztery zbiorniki (High Pressure Gas Tanks), z których dwa zawierają tlen i dwa azot. Trzy z tych zbiorników zainstalowane są w dolnej części śluzy, jeden w górnej. Średnica każdego ze zbiorników wynosi 90 cm, pojemność 420 litrów, masa 545,4 kg . Zbiorniki te przechowują gazy wytwarzające w komorach śluzy sztuczną atmosferę, ponadto mają za zadanie wspomagać cyrkulację powietrza w całej stacji. Dodatkowo, w ten sposób powstałym powietrzem napełniane są przed każdym spacerem kosmicznym zbiorniki  plecakach skafandrów. HPGT uzupełniane są kolejnym zapasem tlenu i azotu zawsze pod koniec misji wahadłowca. Tłoczenie składników powietrza następuje przez system przewodów atmosferycznych, łączących się z układami kontroli powietrza w wahadłowcu. Przewody te znajdują się w każdym z modułów stacji, wliczając w to także PMA. Każdy ze
zbiorników posiada specjalną osłonę przeciw mikrometeorytom.

Start nastąpił 12.07.2001 o 09:03:59 UT z wyrzutni LC-39B na Cape Canaveral (misja STS-104 wahadłowca Atlantis).

Przyłączenie modułu Quest do bocznego węzła Unity nastąpiło 15.07.2001.

Strona główna | Strona ISS
Stałe załogi ISS | ISS w NASA