Sojuz TMA-07M
ISS-33S
Parus
Załoga Sojuza TMA-07M Symbol lotu Sojuza TMA-07M Symbol lotu Chrisa Hadfielda


Załoga :
 
Roman J. Romanienko KOM 2 lot, FKA, Rosja
Chris A. Hadfield BI1 3 lot, CSA, Kanada
Thomas H. Marshburn BI2 2 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Fiodor N. Jurczychin KOM 4 lot, FKA, Rosja
Luca S. Parmitano BI1 1 lot, ASI, Włochy
Karen L. Nyberg BI2 2 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,65°; h=411-417 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

17.12.2012 o 01:00 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

19.12.2012 o 12:12:35,340 nastąpił start. W T+8' 50" statek osiągnął orbitę okołoziemską.

21.12.2012 o 14:08:44 statek połączył się z ISS.

15.03.2013 o 23:42:52 od stacji ISS odłączył się statek Sojuz TMA-06M.

21.03.2013 o 00:25:00 wykonano korektę orbity ISS za pomocą silników Progressa M-17M (t=673,4s, dv=1,5 m/s, dh=2,6 km).

26.03.2013 o 08:10 nastąpiło odłączenie Dragona CRS-2 od ISS, a o 10:56 zwolnienie go z uchwytu manipulatora.

29.03.2013 o 02:28:16 ze stacją połączył się statek Sojuz TMA-08M.

03.04.2013 o 19:40:00 wykonano korektę orbity ISS za pomocą silników Progressa M-17M (t=277,3s, dv=0,6 m/s, dh=1 km).

15.04.2013 o 12:02:36 od stacji ISS odłączył się statek Progress M-17M.

19.04.2013 o 14:03 rozpoczęła się WKD-32 z udziałem kosmonautów Winogradowa i Romanienki. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MK ze śluzy Pirs. Podstawowym celem WKD było umieszczenie na module Zarja eksperymentu "Obstanowka". Prócz tego kosmonauci wymienili retroreflektor laserowy, używany do dokowania statków ATV, zdemontowali eksperyment Biorisk MSN-3-C2 i zdemontowali jeden z dwóch paneli eksperymentu "Wynosliwost'". Niestety został on utracony przez Winogradowa podczas powrotu do śluzy. WKD zakończyła się o 20:41 i trwała 6 godzin i 38 minut.

26.04.2013 o 12:25:27 ze stacją połączył się statek Progress M-19M.

30.04.2013 o 10:03:00 wykonano korektę orbity ISS za pomocą silników Progressa M-19M (t=718s, dv=1,54 m/s, dh=2,8 km).

08.05.2013 o 06:51:00 wykonano korektę orbity ISS za pomocą silników Progressa M-19M (t=844s, dv=1,5 m/s, dh=2,6 km).

09.05.2013 około 14:30 załoga zaobserwowała wyciek amoniaku z kanału 2B systemu chłodzenia elektroniki panelu baterii fotowoltaicznych sekcji P6. Spadek ciśnienia amoniaku do poziomu minimalnego był tak szybki, że już 10.05.2014 obwód został opróżniony i przełączony na rezerwowy 2A. W związku z tym na 11.05.2013 zarządzona została nieplanowana EVA-21.

11.05.2013 o 12:44 rozpoczęła się EVA-21. Wzięli w niej udział astronauci Cassidy i Marshburn, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich jedynym zadaniem była wymiana modułu pompy, który, jak się uważa, był źródłem wycieku amoniaku. EVA zakończyła się o 18:14 trwała 5 godzin i 30 minut. Jeszcze w jej trakcie uruchomiono nowy moduł, astronauci nie stwierdzili żadnego wycieku podczas jego pracy.

13.05.2013 o 23:07:54 nastąpiło odłączenie statku od ISS.

14.05.2013 o 02:30:47,6 statek wylądował w Kazachstanie, 149 km SE od Żezkazganu (47°24'27,5"N, 69°36'35,6"E).

Czas lotu statku: 145 dni, 14 godzin, 18 minut i 12 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz