Sojuz MS-22/"Ciołkowski"
ISS-68S
AłtajZałoga :
 

Siergiej W. Prokopjew KOM 2 lot, Roskosmos, Rosja
Dmitrij A. Pietielin BI1 1 lot, Roskosmos, Rosja
Francisco C. Rubio BI2 1 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 

Oleg D. Kononienko KOM 5 lot, Roskosmos, Rosja
Nikołaj A. Czub BI1 1 lot, Roskosmos, Rosja
Loral A. O'Hara BI2 1 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,64°; h=415-423 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

18.09.2022 rakieta nośna Sojuz-2.1a wraz ze statkiem kosmicznym zostały umieszczone na stanowisku startowym 31/PU-6 na Bajkonurze.

21.09.2022 o 13:54:49,531 nastąpił start. W T+8' 50" statek wszedł na orbitę. O 17:06:33 nastąpiło połączenie z ISS.

29.09.2022 o 07:34:20 od ISS odłączył się statek Sojuz MS-21.

01.10.2022 o 11:05 wykonano silnikami Progressa MS-20 korektę orbity stacji (t=719,5", dV=1,36 m/s, dH=2,4 km).

06.10.2022 o 21:01 nastąpiło połączenie Dragona Crew-5 z ISS.

14.10.2022 o 16:05 nastąpiło odłączenie Dragona Crew-4 od ISS.

17.10.2022 o 19:27 wykonano silnikami Progressa MS-20 korektę orbity stacji (t=630,8", dV=1,0 m/s, dH=1,75 km) w celu uniknięcia zderzenia z kosmicznym śmieciem.

23.10.2022 o 23:45:34 nastąpiło odłączenie Progressa MS-19 od ISS.

25.10.2022 o 00:25 wykonano silnikami Progressa MS-20 korektę orbity stacji (t=305", dV=0,5 m/s, dH=0,88 km) w celu uniknięcia zderzenia z kosmicznym śmieciem.

28.10.2022 o 02:48:54 nastąpiło połączenie Progressa MS-21 z ISS.

09.11.2022 o 10:18:52/13:02:11 nastąpiło uchwycenie i przyłączenie Cygnusa-18 do ISS.

15.11.2022 o 14:14 rozpoczęła się EVA-81, w której wzięli udział astronauci Cassada i Rubio. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Wypełnili oni prace przygotowawcze do montażu nowych paneli ogniw fotowoltaicznych iROSA na kanale 1B. EVA-81 zakończyła się o 21:25 i trwała 7 godzin i 11 minut.

17.11.2022 o 14:41:56 rozpoczęła się WKD-55, w której wzięli udział kosmonauci Prokopjew i Pietielin. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MKS z modułu Poisk. Zadaniami WKD były instalacja FRGF (Flight-Releasable Grapple Fixture, adaptera manipulatora ERA) na module Rasswiet, opróżnienie z azotu radiatora przed przeniesieniem go z modułu Rasswiet na moduł Nauka, usunięcie z niego sześciu blokad startowych oraz instalacja na module Nauka uchwytu do mocowania dużych ładunków LOAS (Large Object Attachment System). WKD zakończyła się o 21:07:33 i trwała 6 godzin, 25 minut i 37 sekund.

25.11.2022 o 11:15 miała rozpocząć się siedmiogodzinna WKD-56, w której mieli wziąć udział kosmonauci Prokopjew i Pietielin. Mieli oni wyjść w skafandrach Orłan-MKS z modułu Poisk. Zadaniem WKD miało być przeniesienie radiatora z modułu Rasswiet na moduł Nauka. Po założeniu skafandrów wystąpił problem z zapasową pompą systemu chłodzenia w skafandrze Prokopjewa i WKD została odwołana.

27.11.2022 o 12:39 nastąpiło połączenie Dragona-26 z ISS .

30.11.2022 o 12:25 wykonano silnikami Progressa MS-20 korektę orbity ISS (t=712,5", dV=1,2 m/s, dH=2,1 km).

02.12.2022 około 10:50 z modułu Kibo wyrzucono CubeSaty PearlAfricaSat-1 (BIRDS-5), ZimSat-1 (BIRDS-5), TAKA (BIRDS-5) i SpaceTuna-1.

03.12.2022 o 12:16 rozpoczęła się EVA-82, w której wzięli udział astronauci Cassada i Rubio. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Zamontowali i podłączyli oni nowe panele ogniw fotowoltaicznych iROSA na kanale 3S. EVA-82 zakończyła się o 19:21 i trwała 7 godzin i 5 minut.

15.12.2022 o 02:20 miała się rozpocząć WKD-56, w której mieli wziąć udział kosmonauci Prokopjew i Pietielin. Jednak około 00:45 zaobserwowano niespodziewany wyciek amoniaku (bądź oleju silikonowego) z systemu chłodzenia sekcji przyrządowej statku Sojuz MS-22, który zakończył się około 18:30. Wideo ze zdarzenia. W międzyczasie, około 02:00 ze śluzy zostało wypompowane powietrze, jednak po półgodzinnej przerwie WKD została odwołana i o 02:49 rozpoczęto ponowne napełnianie jej powietrzem. Trwa wyjaśnianie sytuacji, w chwili obecnej najbardziej prawdopodobną przyczyną jest rozerwanie węża jednego z obwodów systemu chłodzenia, spowodowane przegrzaniem. Przegrzanie mogło być spowodowane obecną orbitą stacji, która przez praktycznie cały czas jest nasłoneczniona. Próba wyjaśnienia sytuacji za pomocą kamery wysięgnika ERA nie dała odpowiedzi, ustalono jedynie, że zewnętrzna osłona termiczna sekcji przyrządowej jest uszkodzona. 18.12.2022 zostanie ona ponowiona za pomocą wysięgnika CanadArm2. W tym celu zostanie on zakotwiczony na złączu PDGF (Power & Data Grapple Fixture), umieszczonym na module Zarja.

16.12.2022 o 08:08 wykonano test sprawności silnika marszowego statku, wypadł on pomyślnie.

21.12.2022 o 13:42 wykonano silnikami Progressa MS-20 korektę orbity stacji PDAM (t=620,6", dV=1,0 m/s, dH=1,75 km) w celu uniknięcia zderzenia z kosmicznym śmieciem. Jednocześnie przesunięto EVA-83 na 22.12.2022.

22.12.2022 o 13:19 rozpoczęła się EVA-83, w której wzięli udział astronauci Rubio i Cassada. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Zamontowali oni i podłączyli nowe panele ogniw fotowoltaicznych iROSA na kanale 4A. EVA-83 zakończyła się o 20:27 i trwała 7 godzin i 8 minut.

29.12.2022 o 12:05 z modułu Kibo wyrzucono CubeSaty TJREVERB i DANTESAT, o 12:15 MARIO i NUTSAT, o 13:45 LORIS i ORCASAT, a o 13:55 SPORT i PetitSat.

06.01.2023 o 08:02 z modułu Kibo wyrzucono CubeSata Surya Satellite-1 (SS-1), o 09:00 OPTIMAL-1, a o 09:32 HSKSAT-1.

09.01.2023 o 22:05 nastąpiło odłączenie Dragona-26 od ISS.

11.01.2023 zapadła oficjalna decyzja o sprowadzeniu statku na Ziemię bez załogi, która powróci na pokładzie wysłanego także bez załogi statku Sojuz MS-23. Jednocześnie uznano, że przyczyną awarii systemu chłodzenia było przebicie magistrali przez mikrometeoroid, powstały otwór ma średnicę ok. 0,8 mm.

18.01.2023 o 15:12 wykonano korektę orbity stacji silnikami Progressa MS-20 (t=591,4", dV=0,95 m/s, dH=1,60 km). Tego samego dnia indywidualnie sprofilowane siedzisko Rubio zostało przeniesione z Sojuza MS-22 do Dragona Crew-5 i w nim prowizorycznie zamontowane.

20.01.2023 o 13:14 rozpoczęła się EVA-84, w której wzięli udział astronauci Wakata i Mann. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Dokończyli oni przygotowania do montażu nowych paneli ogniw fotowoltaicznych iROSA na kanale 1A (segment ITS-S3/4, nie udało się zainstalować jednej z sześciu rozpórek, zadanie przeniesiono na EVA-85) i rozpoczęli dla kanału 1B (segment ITS-S6). EVA-84 zakończyła się o 20:35 i trwała 7 godzin i 21 minut.

02.02.2023 o 12:45 rozpoczęła się EVA-85, w której wzięli udział astronauci Mann i Wakata. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Dokończyli oni przygotowania do montażu nowych paneli ogniw fotowoltaicznych iROSA na kanale 1A i kontynuowali je na kanale 1B oraz przenieśli uchwyt dla stóp APFR. EVA-85 zakończyła się o 19:26 i trwała 6 godzin i 41 minut.

03.02.2023 o 10:30 wykonano korektę orbity stacji silnikami Progressa MS-20 (t=894,2", dV=1,37 m/s, dH=2,4 km).

07.02.2023 o 04:56:35 nastąpiło odłączenie Progressa MS-20 od ISS.

11.02.2023 o 08:45:21 nastąpiło połączenie Progressa MS-22 z ISS. O 09:40 doszło do rozszczelnienia systemu chłodzenia sekcji serwisowej statku Progress MS-21.

18.02.2023 o 02:26:24 nastąpiło odłączenie Progressa MS-21 od ISS. Następnie wykonano w trybie TORU jego obrót, w celu uzyskania ujęć jego sekcji serwisowej.

20.02.2023 o 04:20 wykonano korektę orbity stacji silnikami Progressa MS-22 (t=958,32", dV=1,8 m/s, dH=3,2 km).

26.02.2023 o 00:58:01 nastąpiło połączenie Sojuza MS-23 z ISS.

02.03.2023 indywidualnie sprofilowane siedziska Prokopjewa i Pietielina zostały przeniesione z Sojuza MS-22 do Sojuza MS-23.

03.03.2023 o 06:40 nastąpiło połączenie Dragona Crew-6 z ISS.

06.03.2023 o 12:42 wykonano silnikami Progressa MS-22 korektę PDAM orbity stacji (t=375,8", dV=0,7 m/s, dH=1,2 km) w celu uniknięcia zderzenia z kosmicznym śmieciem. Tego samego dnia indywidualnie sprofilowane siedzisko Rubio zostało przeniesione z Dragona Crew-5 do Sojuza MS-23.

08.03.2023 o 19:47 wykonano silnikami Progressa MS-22 korektę orbity stacji (t=317,9", dV=0,6 m/s, dH=1,1 km).

11.03.2023 o 07:19:26 nastąpiło odłączenie Dragona Crew-5 od ISS.

14.03.2023 o 11:54 wykonano silnikami Progressa MS-22 korektę PDAM orbity stacji (t=135", dV=0,3 m/s) w celu uniknięcia zderzenia z kosmicznym śmieciem.

16.03.2023 o 11:31:43 nastąpiło połączenie Dragona-27 z ISS.

28.03.2023 o 09:57:27 statek odłączył się od ISS, a o 11:45:58 wylądował w Kazachstanie bez załogi.

Czas lotu: 187 dni, 21 godzin, 51 minut, 8 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz