STS-111
Endeavour/F-18
ISS-UF2


Załoga STS-111 Trzon załogi STS-111 Symbol lotu STS-111 Osobiste logo Ph. Perrina w locie STS-111

 


Załoga :
 
Kenneth D. Cockrell CDR  5 lot, NASA, USA
Paul S. Lockhart PLT 1 lot, NASA, USA
Philippe Perrin MS1 1 lot, CNES, Francja
Franklin R. Chang-Díaz MS2/FE 7 lot, NASA, USA
Ekspedycja-5 (z Ziemi na ISS):
Peggy A. Whitson MS3 1 lot, NASA, USA
Walerij G. Korzun MS4 2 lot, RAKA, Rosja
Siergiej J. Treszczow MS5 1 lot, RAKA, Rosja
Ekspedycja-4 (z ISS na Ziemię):
Jurij I. Onufrijenko MS3 2 lot, RAKA, Rosja
Carl E. Walz MS4 4 lot, NASA, USA
Daniel W. Bursch MS5 4 lot, NASA, USA


Ładunek :

MPLM - "Leonardo", Mobile Base System


Orbita :

i=51,63°; h=390-399 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

29.04.2002 o 06:57 transporter z zestawem startowym wyjechał z  VAB, a o 13:21 zaparkował na wyrzutni LC-39A.

28.05.2002 od stanu T-43 godziny rozpoczęto odliczanie.

30.05.2002 o 23:21 ze względu na złe warunki atmosferyczne na KSC start został odroczony o co najmniej dobę, jednak najbardziej prawdopodobna jest opcja staru 03.06.2002.

31.05.2002 tuż przed 14 start został odroczony do 03.06.2002, ze względu na pogodę i konieczność zbadania zaworu azotu w jednym z silników manewrowych orbitera OMS.

01.06.2002 zdecydowano o wymianie zaworu, a start przeniesiono na 04.06.2002.

02.06.2002, po rozpoczęciu wymiany zaworu okazało się, że praca ta wymaga więcej czasu niż zakładano i start przeniesiono na 05.06.2002.

Start 05.06.2002 o 21:22:49,065 (zapłon SRB, wzlot 0,025 s później) z wyrzutni LC-39A w KSC.

Podczas startu, w T+3 minuty włączono silniki manewrowe OMS, w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów materiałów pędnych.

W T+8m 52s nastąpiło oddzielenie ET i orbiter znalazł się na niestabilnej orbicie o pułapie 58-224 km. Astronauta Franklin R. Chang-Díaz stał się drugim człowiekiem, który po raz siódmy poleciał na orbitę okołoziemską.

W T+37m wykonano 1m 2s manewr OMS-2, który spowodował osiągnięcie orbity na wysokości 157-235 km.

07.06.2002 o 16:25 nastąpiło połączenie wahadłowca z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS). Ściąganie obu obiektów musiało zostać powtórzone, gdy okazało się, że usytuowanie ISS i orbitera w chwili uchwycenia było poza dopuszczalnymi granicami. O 19:08 załoga przeszła na pokład ISS. O 22:55 dokonano wymiany indywidualnych foteli w statku Sojuz TM-34 i piąta stała załoga oficjalnie przejęła wachtę od swych poprzedników.

08.06.2002 o 14:28 Ken Cockrell sterując manipulatorem RMS przyłączył do modułu Unity wart 150 mln USD MPLM "Leonardo". Kontrolerzy lotu wykryli awarię w jednym z czterech Control Moment Gyroscopes (CMG), które zapewniają właściwą orientację kompleksu orbitalnego. Awaria ta nie niesie bezpośredniego zagrożenia, gdyż do prawidłowej pracy systemu konieczna jest praca dwóch CMG.

09.06.2002 o 15:27 rozpoczęła się z udziałem astronautów Franka Chang-Díaza i Philippe'a Perrina EVA-1. Opuścili oni śluzę na module Quest. Ich pierwszą czynnością był montaż na module baterii słonecznych P6 kotwicy dla chwytaka manipulatora RMS. Będzie ona potrzebna w przyszłym roku, podczas przenoszenia modułu na swe docelowe miejsce montażu. Następnie astronauci przenieśli z ładowni orbitera na powierzchnię PMA-1 osłony mikrometeoroidowe, przeznaczone dla Zwiezdy. Chang-Díaz sfotografował też CMG-1, który uległ wczoraj awarii. Kolejną czynnością było przygotowanie platformy MBS do wtorkowego montażu na powierzchni MT. Działalność EVA-1 zakończyła się pełnym sukcesem o 22:41 i trwała 7h 14min. Tymczasem MBS, uchwycony przez SSRMS został "zaparkowany" w pobliżu MT.

10.06.2002 o 13:13 MBS został dołączony do MT. O 20:53 przy pomocu silników RCS wykonano pierwszą z trzech operacji podniesienia orbity kompleksu - o około 1,5 km.

11.06.2002 o 15:20 rozpoczął się drugi spacer kosmiczny. Celem tej samej co poprzednio dwójki astronautów było podłączenie, okablowanie i uruchomienie MBS. EVA-2 zakończyła się o 1,5 h wcześniej niż planowano, o 20:20 i trwała 5 h.

12.06.2002 o 13:08 przy pomocy silników RCS wykonano drugą operację podniesienia orbity kompleksu. I tym razem pułap został zwiększony o około 1,5 km.

13.06.2002 o 15:16 rozpoczął się trzeci i ostatni z zaplanowanych spacerów kosmicznych. Astronauci Chang-Díaz i Perrin wymienili uszkodzony "staw" manipulatora SSRMS. EVA-3 zakończyła się o 22:33 i twała 7 godzin i 17 minut.

14.06.2002 o 12:33 przy pomocy silników RCS wykonano trzecią, ostatnią operację podniesienia orbity kompleksu. O 19:18 MPLM został odłączony od ISS i o 20:11 ponownie ułożony w ładowni orbitera. Po przeprowadzeniu testów manipulatora SSRMS okazało się, że ze względu na błędne oprogramowanie nie może on pobierać zasilania poprzez nowo zamontowany MBS. Zmiana oprogramowania ma być dokonana w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

15.06.2002 o 12:23 zamknięto luki pomiędzy ISS a wahadłowcem (wspólny lot trwał: 7 dni 17h 15min), o 14:32:23 nastąpiło odłączenie wahadłowca od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

17.06.2002 rozpoczęto przygotowania do powrotu, jednak o 15:10 kontrola lotu przełożyła lądowanie o jedno okrążenie, ze względu na złe warunki atmosferyczne. O 15:37 lądowanie odłożono o 24 godziny.

18.06.2002 zrezygnowano z pierwszej możliwości powrotu na KSC z powodu pogody, zaniechano też uruchomienia lądowiska w Edwards AFB. O 14:39 lądowanie przełożono na 19.06.2002.

19.06.2002 prognoza pogody dla KSC była ponownie niepomyślna i kontrola lotu zdecydowała najpierw o odroczeniu lądowania o jeden obieg, a później o jego przeniesieniu do Kaliforni.

19.06.2002 o 16:50 rozpoczęto manewr deorbitacji, który zajął 2 minuty i 55 sekund.

Lądowanie na bieżni 22 Edwards AFB nastąpiło 19.06.2002 o 17:57:41.

Czas lotu: 13d 20h 34m 52s.

Czas trwania lotu czwartej stałej załogi ISS: 195 dni 19 h 38 min 13 s.

Powrót z załogą:
 
Kenneth D. Cockrell
Paul S. Lockhart
Philippe Perrin
Franklin R. Chang-Díaz
13d 20h 34m 52s
Jurij I. Onufrijenko
Carl E. Walz
Daniel W. Bursch
195d 19h 38m 13s


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | STS