Sojuz TM-29
Mir OE-27/Perseus/Štefánik
DerbentZałoga :
 
Wiktor M. Afanasjew KOM 3 lot, RKA, Rosja
Jean-Pierre Haigneré BI 2 lot, CNES, Francja
Ivan Bella KI 1 lot, LSR, Słowacja

Dublerzy :
 
Saliżan S. Szaripow KOM 2 lot, RKA, Rosja
Claudie André-Deshays BI 2 lot, CNES, Francja
Michal Fulier KI 1 lot, LSR, Słowacja


Orbita :

i=51,66°; h=346-353 km


Przebieg lotu :

Start 20.02.1999 o 04:18:01,187 z wyrzutni LC1 kosmodromu Bajkonur.

Dwie korekty orbity: o 07:53:02 (14,94 m/s) i o 08:51:45 (7,42 m/s).

Połączenie z kompleksem orbitalnym Mir 22.02.1999 o 05:36:16 od modułu przejściowego bloku bazowego (węzeł -X) w trybie automatycznym.

27.02.1999 nastąpiła częściowa wymiana załogi - na Mirze zostali Afanasjew, Awdiejew i Haigneré. Padałka i Bella odłączyli Sojuza TM-28 od Mira o 22:55:10 i 28.02.1999 o 02:14:20 wylądowali 59 km NE od Arkałyku.

Statek transportowy Progress M-41 przycumował do Mira 04.04.1999 o 12:46:50.

16.04.1999 o 04:37 rozpoczęła się EVA w której wzięli udział Afanasjew i Haigneré. W jej trakcie m.in. umieścili na orbicie satelitę radioamatorskiego Sputnik-99.  Planowany przebieg spaceru został zrealizowany nie w pełni, m.in. nie udało się otworzyć pojemnika z klejem do testowania procesu uszczelniania modułu Spektr i nie zrealizowano eksperymentu Sprut do pomiaru poziomu radiacji wokół Mira. Pod koniec pracy u jednego z kosmonautów pojawiły się problemy z pracą systemu wentylacyjnego skafandra Orłan. Wyjście trwało 6h 19m.

Progress M-41 odcumował od Mira 17.07.1999 o 11:24.

Statek transportowy Progress M-42 przycumował do Mira 18.07.1999 o 17:53:21.

23.07.1999 o 11:06 rozpoczęła się na Mirze  EVA w której wzięli udział kosmonauci Afanasjew i Awdiejew. W trakcie spaceru załoga miała rozwinąć na wysięgniku Sofora nowy rodzaj anteny-reflektora. Operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Udało sie rozłożyć antenę w okj. 85 %. Jeżeli podczas kolejnego spaceru nie powiedzie się całkowite rozłożenie, antena zostanie oddzielona od stacji. Z powierzchni Mira zdjęto eksperymenty Egzobiologia i Dwikon, nie zdążono zdjąć eksperymentu Spica. Powrót do stacji nastąpił o 17:13 w pośpiechu, spowodowanym awarią systemu termoregulacji w skafandrze Afanasjewa.

28.07. w godzinach 09:37-14:59 miała miejsce EVA. W jej trakcie kosmonauci Afanasjew i Awdiejew otwarli antenę o średnicy 6,5 m, która to operacja powiodła się jedynie częściowo 23.07. Okazało się że przyczyną niepełnego otwarcia anteny był brak kontaktu elektrycznego w złączu. Następnie antena została o 12:44 odrzucona od stacji. Ponadto kosmonauci zdemontowali eksperyment Spica a także zainstalowali eksperymenty Indikator i Sprut-6.

30.07. w wyniku wydania błędnej komendy przez Centrum Kierowania Lotem wyłączony został główny komputer stacji. Jego funkcje przejął natychmiast komputer rezerwowy.

02.08. załoga rozpoczęła przygotowania do powrotu na Ziemię.

27.08. o 18:12 zamknięto właz pomiędzy Mirem a Sojuzem. Odłączenie nastąpiło o 21:17:01.

256,6-sekundowy manewr deorbitacji (zmniejszenie prędkości o 115,2 m/s) rozpoczął się o 23:43:26.

Lądowanie 28.08.1999 o 00:34:20 77 km SSE od Arkałyku (50°54' N, 67°15' E) w Kazachstanie, z załogą:
 
Wiktor M. Afanasjew 188d 20h 16m 19s
Siergiej W. Awdiejew 379d 14h 51m 10s
Jean-Pierre Haigneré 188d 20h 16m 19s

Czas lotu statku : 188d 20h 16m 19s.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz