Apollo 11/AS-506
Columbia/Eagle


Załoga
         Apollo 11 Symbol
         lotu Apollo 11


Załoga :
 
Neil A. Armstrong CDR 2 lot, NASA,USA
Michael Collins CMP 2 lot, NASA,USA
Edwin E. Aldrin, Jr. LMP 2 lot, NASA,USA

Dublerzy :
 
James A. Lovell, Jr. CDR 4 lot, NASA,USA
William A. Anders CMP 2 lot, NASA,USA
Fred W. Haise, Jr. LMP 1 lot, NASA,USA


Orbita :

i=32,51°; h=183-186 km (okołoziemska);
i=178,8°; h=111-314 km (okołoksiężycowa)


Przebieg lotu :

Start 16.07.1969 o 13:32:00,63 z wyrzutni LC-39A w KSC.

Manewr przejścia na trajektorię doksiężycową rozpoczęto o 16:16:17 (347 s). Odłączenie od stopnia S-IVB nastąpiło o 16:47:24. O 16:56:04 CSM zadokował do LM i wyciągnął go z S-IVB. O 18:12:02 przeprowadzono manewr dystansujący od ostatniego stopnia rakiety.

Jedyną korektę kursu wykonano 17.07.1969 o 16:16:59 (t=3,13 sekund, dV=6,02 m/s).

Manewr satelizacji na orbicie okołoksiężycowej rozpoczęto 19.07.1969 o 17:21:51 (357,53 s), na wysokości 160 km nad powierzchnią odwrotnej strony Księżyca. Osiągnięta orbita miała wysokość 111-314 km. Jej korektę wykonano o 21:43:37 (16,88 s), w wyniku czego nastąpiło ukołowienie na wysokości 101-122 km. Armstrong i Aldrin przeszli do wnętrza LM-a i przez dwie godziny wykonywali kontrole jego systemów.

20.07.1969 o 17:52:00 LM i CSM rozłączyły się. O 18:11:54 CSM wykonał 9-sekundowy manewr separacji. O 19:08:15 włączono na 30 sekund silnik hamujący LM-a, co zmieniło pułap jego orbity na 14-108 km. O 20:05:06 rozpoczęto manewr lądowania. W wyniku błędów nawigacji chwila rozpoczęcia manewru była prawidłowa, lecz miejsce różniło się od zakładanego o ponad 7 kilometrów. Sterowane zejście do lądowania, w czasie którego pięciokrotnie rozlegał się alarm przeciążenia pamięci komputera, trwało 756 sekund. 2 i pół minuty przed lądowaniem Armstrong przeszedł na sterowanie ręczne, gdyż komputer kierował statek na obszar usiany głazami - był to efekt 7-kilometrowego błędu rozpoczęcia hamowania. O 20:16:29 rozległ się w kabinie alarm, informujący o przekroczeniu limitu zużycia paliwa. Według komputera miało go wystarczyć jeszcze na 90 sekund lotu. W rzeczywistości zapas paliwa był półtorakrotnie większy, lecz okazało się to dopiero po powrocie na Ziemię. 72 sekundy po alarmie limitu paliwa LM "Orzeł" wylądował na Księżycu. Był 20 lipca 1969 roku, godzina 20:17:39. 1,5 sekundy później silnik Orła został wyłączony. Miejsce lądowania miało współrzędne selenograficzne 0,67409° N i 23,47298° E (wg pomiarów Daviesa z 1987 roku) i leżało wewnątrz zakładanego obszaru w rejonie Morza Spokoju (Mare Tranquilitatis), 7 kilometrów SE od planowanego punktu. Armstrong mógł zameldować: "Houston, tu Baza Spokoju. Orzeł wylądował". Dwie godziny trwała kontrola lądownika oraz ustawianie go do konfiguracji startowej. Następnie załoga spożyła posiłek i nieco odpoczęła. Zakładano, że przed opuszczeniem lądownika astronauci zdrzemną się, lecz poprosili oni o zgodę na zejście na powierzchnię.

Po jej uzyskaniu i założeniu plecaków PLSS (przenośny system podtrzymywania życia) zdehermetyzowano 21.07.1969 o 02:39:36 kabinę LM-a i o 02:51:16 Armstrong opuścił kabinę. Począwszy od tego momentu jego czynności były przy pomocy czarno-biało kamery telewizyjnej transmitowane bezpośrednio na Ziemię. 21.07.1969 o 02:56:15 Neil Armstrong, jako pierwszy człowiek w historii, stanął na powierzchni innego ciała niebieskiego - Księżyca. Stawiając swą lewą stopę na pylistej powierzchni wypowiedział następujące słowa: "To mały krok dla człowieka, lecz dla ludzkości - skok ogromny" ("That's one small step for man, one giant leap for mankind."). Po krótkiej ocenie wizualnej stanu lądownika i zebraniu awaryjnej próbki gruntu dowódca zaczął fotografować zejście na powierzchnię Srebrnego Globu Aldrina. Nastąpiło ono o 03:15:15. Wkrótce potem astronauci odsłonili umieszczoną na stopniu lądowniczym LM-a plakietkę pamiątkową, na której wyryty był następujący tekst: "HERE MEN FROM THE PLANET EARTH FIRST SET FOOT UPON THE MOON JULY 1969, A. D. WE CAME IN PEACE FOR ALL MANKIND." (Tu ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili stopę na Księżycu w lipcu Roku Pańskiego 1969. Przybyliśmy w imię pokoju dla całej ludzkości"). Następnie dowódca zdemontował kamerę ze stopnia lądowniczego, przekazał panoramę miejsca lądowania, a następnie zamontował ją na statywie. Kolejnymi czynnościami było rozłożenie przez Aldrina folii wychwytującej cząstki wiatru słonecznego i rozwinięcie przez obu astronautów flagi USA. W chwilę później selenonauci przeprowadzili bezpośrednią rozmowę z prezydentem Nixonem. Podczas pierwszej części spaceru astronauci wypróbowywali mobilność skafandrów oraz testowali różne techniki poruszania się. Kolejną czynnością było zebranie próbek gruntu (łącznie 21,5 kg), ustawienie pasywnego eksperymentu sejsmicznego PSEP i odbłyśnika laserowego. Po godzinie i 17 minutach ekspozycji pułapka wiatru słonecznego została zwinięta. Wkrótce potem wszystkie materiały zostały przetransportowane do kabiny LM-a, a selenonauci rozpoczęli powrót. Po 2 godzinach, 31 minutach i 37 sekundach pobytu na powierzchni Księżyca Armstrong powrócił do wnętrza kabiny (Aldrin przebywał na powierzchni 1 godzinę 50 minut i 24 sekundy) i o 05:11:12 zamknął właz. Astronauci przeszli po powierzchni dystans 1 kilometra, oddalając się od miejsca lądowania maksymalnie o 60 metrów. Po okresie wypoczynku i płytkiego snu astronauci zaczęli przygotowania do startu z powierzchni Księżyca, który nastąpił o 17:54:00. Pobyt na powierzchni trwał 21 godzin, 36 minut, 20,9 sekundy. Po 435 sekundach od startu stopień wzlotowy osiągnął orbitę o pułapie 17-89 km. Po wykonaniu czterech manewrów (pierwszy o 18:51:35; trwał 47,3s; orbita 85-91 km, drugi o 19:49:50; 17,8s; 78-88 km, trzeci o 20:35:53; 22,7s; 81-114 km i ostatni o 21:18:11; 28,4s; 105-117 km), stopień wzlotowy LM-a zbliżył się do Columbii i połączył z nią o 21:35:00. Samodzielny lot LM-a, wliczając w to postój na powierzchni Księżyca, trwał 27 godzin i 51 minut. Po kontroli szczelności połączenia dwójka astronautów przeszła na pokład statku macierzystego wraz z próbkami materii księżycowej i wynikami badań dokonanych na jego powierzchni. Stopień wzlotowy został odrzucony od CSM o 23:41:32 i pozostawiony na orbicie wokółksiężycowej na pułapie 100-116 km.

22.07.1969 o 00:02:02 CSM wykonał 7,2 sekundowy manewr separacyjny. O 04:55:43 rozpoczęto trwający 151,41 sekundy manewr wejścia na orbitę powrotną. Statek Apollo znajdował się na orbicie okołoksiężycowej przez 59 godzin, 30 minut i 26 sekund i wykonał w tym czasie 30 obiegów. Jedyną, dziesięciosekundową korektę kursu wykonano o 20:01:58. Ze względu na niekorzystną pogodę w planowanym miejscu lądowania, zostało ono przesunięte o 400 km.

23.07.1969 wykonano z pokładu statku kilkunastominutową czarno-białą transmisję telewizyjną, która została powtórzona nazajutrz, tym razem w kolorze.

24.07.1969 o 16:21:13 nastąpiło rozdzielenie SM i CM.

Wodowanie 24.07.1969 o 16:50:35, na Oceanie Spokojnym w punkcie o współrzędnych 13,30° N, 169,15° W, 3,1 km od planowanego miejsca. Kabina ustabilizowała się w pozycji dziobem do dołu. Po napełnieniu gazem balonów pływakowych (7m 40s później) przywrócono pozycję zasadniczą. Po wodowaniu astronauci założyli kombinezony ochrony biologicznej, a po wejściu na ponton zostali zdezynfekowani roztworem związków jodu (na wypadek przeniesienia z Księżyca jego domniemanych drobnoustrojów). Okręt odbiorczy USS Hornet ewakuował załogę 63 minuty po wodowaniu. Kabina lądownika została przetransportowana na pokład okrętu 125 minut później.

Załoga została umieszczona wraz z lekarzem i technikiem w przenośnym kontenerze kwarantannowym MQF. Został on przeładowany 27.07.1969 o 00:15 w porcie na Hawajach na pokład samolotu C-141, który dostarczył go następnego dnia o 06:00 do Houston. O 10:00 załoga znalazła się w pomieszczeniach Laboratorium Odbioru Materiałów Księżycowych (LRL). Kwarantanna została zakończona 10.08.1969.

Czas lotu: 8d 03h 18m 34s.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Apollo