WWS grupa 6 (23.08.1976 r.)
       1. Leonid Gieorgijewicz Iwanow do 24.10.1980 r.;
       2. Leonid Konstantinowicz Kadieniuk;
       3. Nikołaj Tichonowicz Moskalenko do 30.06.1986 r. - zmarł 26.11.2004 r.;
       4. Siergiej Filipowicz Protczenko do 28.04.1979 r.;
       5. Jewgienij Władimirowicz Salej;
       6. Anatolij Jakowlewicz Sołowjow;
       7. Władimir Gieorgijewicz Titow;
       8. Władimir Władimirowicz Wasjutin;
       9. Aleksandr Aleksandrowicz Wołkow;