WWS grupa 5 (27.04.1970 r.):
   1. Anatolij Nikołajewicz Bieriezowoj;
   2. Aleksandr Iwanowicz Diedkow do 20.04.1983 r. - zmarł 17.09.2016 r.;
   3. Władimir Aleksandrowicz Dżanibiekow;
   4. Nikołaj Nikołajewicz Fiefiełow do 18.06.1995 r. - zmarł 14.02.2021 r.;
   5. Walerij Wasiljewicz Iłłarionow do 30.10.1992 r. - zmarł 10.03.1999 r.;
   6. Jurij Fiodorowicz Isaułow do 29.01.1982 r.;
   7. Władimir Iwanowicz Kozłow do 28.05.1973 r. - zmarł 02.03.2012 r.;
   8. Leonid Iwanowicz Popow;
   9. Jurij Wiktorowicz Romanienko;