Irina Bajanowna Sołowjowa
Ирина Баяновна Соловьёва

Kraj: Rosja (Związek Radziecki).
Data urodzenia: 06.09.1937 r.
Miejsce urodzenia: Kirejewskij rudnik (obwód tulski).
W oddziale: od 03.04.1962 r. - Kobiety kosmonautki grupa 1 - do 01.10.1969 r.
Uwagi: Była dublerką W. W. Tierieszkowej w locie statku Wostok 6.

Astronauci