NASA Specjali¶ci ładunku z Ukrainy
(16.05.1997 r.):
     1. Leonid Konstantinowicz Kadieniuk;
     2. Jarosław Ihorowicz Pustowoj;

     3. kandydaci:
     4. Wiaczesław Gieorgijewicz Miejtarczan;
     5. Nadieżda Iwaniewna Adamczuk;