Kosmonauci medycy grupa 3 (22.03.1972 r.):
      1. Gieorgij Władimirowicz Maczynskij do 04.06.1974 r.;
      2. Walerij Władimirowicz Polakow;
      3. Lew Nikołajewicz Smiriennyj do 00.00.1986 r.- zmarł 11.05.2018 r.