Komercyjna grupa 11 z Malezji
(16.01.2006 r.):

     1. Mohammed Faiz Bin Kamaluddin;
     2. Faiz Bin Khaleed;
     3. Sheikh Muszaphar Shukor;
     4. S. Vanajah Siva Subramaniam (kobieta);

     5. oraz kandydaci:
     6. Mohd Bostami Bin Ahmad;
     7. Muhammad Husaini Hashim;
     8. Kelvin Lim Hock Seong;
     9. Norazlan Shah Mahadi;


     04 września 2006 roku została wybrana finalna 2 kandydatów do przygotowań do lotu
     na pokładzie statku kosmicznego Sojuz TMA-11 w 2007 roku, którzy mają przejść 18 miesięczny
     trening w CPK w Gwiezdnym miasteczku. Podstawowym kandydatem został:
     dr Sheikh Muszaphar Shukor, a kandydatem dublującym dr Faiz Bin Khaleed.