Chronologiczny wykaz spacerów kosmicznych
(ExtraVehicular Activity & Stand-up EVA)
od 301. do 400. spaceru:

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 401 - 500 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe


L.p.
Uczestnicy (kraj)
Typ i numer
skafandra
Misja
Data
Czas trwania
(h:min:s)
301.
S. G. Bowen (USA)
H. M. Stefanyshyn-Piper (USA)
EMU #3003
EMU #3005
STS-126 En/F-22
22.11.2008
6:57:00
302.
R. S. Kimbrough (USA)
S. G. Bowen (USA)
EMU #3018
EMU #3003
STS-126 En/F-22
24.11.2008
6:07:00
303.
E. M. Fincke (USA)
J. W. Łonczakow (Rosja)
Orłan-M #27
Orłan-M #26
Ekspedycja 18 ISS
23.12.2008
5:37:00
304.
E. M. Fincke (USA)
J. W. Łonczakow (Rosja)
Orłan-M #27
Orłan-M #26
Ekspedycja 18 ISS
10.03.2009
4:48:00
305.
S. R. Swanson (USA)
R. R. Arnold II (USA)
EMU #3017
EMU #3006
STS-119 Di/F-36
19.03.2009
6:07:00
306.
S. R. Swanson (USA)
J. M. Acaba (USA)
EMU #3017
EMU #3005
STS-119 Di/F-36
21.03.2009
6:30:00
307.
R. R. Arnold II (USA)
J. M. Acaba (USA)
EMU #3006
EMU #3005
STS-119 Di/F-36
23.03.2009
6:27:00
308.
J. M. Grunsfeld (USA)
A. J. Feustel (USA)
EMU #3008
EMU #3004
STS-125 At/F-30
14.05.2009
7:20:00
309.
M. J. Massimino (USA)
M. T. Good (USA)
EMU #3015
EMU #3017
STS-125 At/F-30
15.05.2009
7:56:00
310.
J. M. Grunsfeld (USA)
A. J. Feustel (USA)
EMU #3008
EMU #3004
STS-125 At/F-30
16.05.2009
6:36:00
311.
M. T. Good (USA)
M. J. Massimino (USA)
EMU #3015
EMU #3017
STS-125 At/F-30
17.05.2009
8:02:00
312.
A. J. Feustel (USA)
J. M. Grunsfeld (USA)
EMU #3004
EMU #3008
STS-125 At/F-30
18.05.2009
7:02:00
313.
M. R. Barratt (USA)
G. I. Padałka (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #5
Ekspedycja 19 ISS
05.06.2009
4:54:00
314.
G. I. Padałka (Rosja)
M. R. Barratt (USA)
Orłan-MK #5
Orłan-MK #6
Ekspedycja 19 ISS
10.06.2009
0:12:00
315.
T. L. Kopra (USA)
D. A. Wolf (USA)
EMU #3005
EMU #3003
STS-127 En/F-23
18.07.2009
5:32:00
316.
T. H. Marshburn (USA)
D. A. Wolf (USA)
EMU #3005
EMU #3003
STS-127 En/F-23
20.07.2009
6:53:00
317.
Ch. J. Cassidy (USA)
D. A. Wolf (USA)
EMU #3018
EMU #3003
STS-127 En/F-23
22.07.2009
5:59:00
318.
T. H. Marshburn (USA)
Ch. J. Cassidy (USA)
EMU #3005
EMU #3018
STS-127 En/F-23
24.07.2009
7:12:00
319.
Ch. J. Cassidy (USA)
T. H. Marshburn (USA)
EMU #3018
EMU #3005
STS-127 En/F-23
27.07.2009
4:54:00
320.
J. D. Olivas (USA)
N. M. Stott (USA)
EMU #3015
EMU #3005
STS-128 Di/F-37
01.09.2009
6:35:00
321.
J. D. Olivas (USA)
A. Ch. Fuglesang (Szwecja)
EMU #3015
EMU #3009
STS-128 Di/F-37
03.09.2009
6:39:00
322.
J. D. Olivas (USA)
A. Ch. Fuglesang (Szwecja)
EMU #3015
EMU #3009
STS-128 Di/F-37
05.09.2009
7:01:00
323.
M. J. Foreman (USA)
R. L. Satcher, Jr. (USA)
EMU #3018
EMU #3010
STS-129 At/F-31
19.11.2009
6:37:00
324.
R. J. Bresnik (USA)
M. J. Foreman (USA)
EMU #3006
EMU #3018
STS-129 At/F-31
21.11.2009
6:08:00
325.
R. L. Satcher, Jr. (USA)
R. J. Bresnik (USA)
EMU #3010
EMU #3006
STS-129 At/F-31
23.11.2009
5:42:00
326.
M. W. Surajew (Rosja)
O. W. Kotow (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 22 ISS
14.01.2010
5:44:00
327.
R. L. Behnken (USA)
N. J. M. Patrick (USA)
EMU #3018
EMU #3005
STS-130 En/F-24
12.02.2010
6:32:00
328.
R. L. Behnken (USA)
N. J. M. Patrick (USA)
EMU #3018
EMU #3004
STS-130 En/F-24
14.02.2010
5:54:00
329.
N. J. M. Patrick (USA)
R. L. Behnken (USA)
EMU #3004
EMU #3005
STS-130 En/F-24
17.02.2010
5:48:00
330.
R. A. Mastracchio (USA)
C. C. Anderson (USA)
EMU #3017
EMU #3008
STS-131 Di/F-38
09.04.2010
6:27:00
331.
C. C. Anderson (USA)
R. A. Mastracchio (USA)
EMU #3008
EMU #3017
STS-131 Di/F-38
11.04.2010
7:26:00
332.
R. A. Mastracchio (USA)
C. C. Anderson (USA)
EMU #3017
EMU #3008
STS-131 Di/F-38
13.04.2010
6:24:00
333.
G. E. Reisman (USA)
S. G. Bowen (USA)
EMU #3018
EMU #3004
STS-132 At/F-32
17.05.2010
7:25:00
334.
S. G. Bowen (USA)
M. T. Good (USA)
EMU #3004
EMU #3009
STS-132 At/F-32
19.05.2010
7:09:00
335.
M. T. Good (USA)
G. E. Reisman (USA)
EMU #3009
EMU #3018
STS-132 At/F-32
21.05.2010
6:46:00
336.
M. B. Kornijenko (Rosja)
F. N. Jurczychin (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 24 ISS
27.07.2010
6:43:00
337.
D. H. Wheelock (USA)
T. E. Caldwell-Dyson (USA)
EMU #3005
EMU #3009
Ekspedycja 24 ISS
07.08.2010
8:03:00
338.
D. H. Wheelock (USA)
T. E. Caldwell-Dyson (USA)
EMU #3005
EMU #3009
Ekspedycja 24 ISS
11.08.2010
7:26:00
339.
D. H. Wheelock (USA)
T. E. Caldwell-Dyson (USA)
EMU #3005
EMU #3009
Ekspedycja 24 ISS
16.08.2010
7:20:00
340.
O. I. Skripoczka (Rosja)
F. N. Jurczychin (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 25 ISS
15.11.2010
6:28:00
341.
O. I. Skripoczka (Rosja)
D. J. Kondratjew (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 26 ISS
21.01.2011
5:22:00
342.
O. I. Skripoczka (Rosja)
D. J. Kondratjew (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 26 ISS
16.02.2011
4:50:00
343.
S. G. Bowen (USA)
B. A. Drew, Jr. (USA)
EMU #3017
EMU #3008
STS-133 Di/F-39
28.02.2011
6:34:00
344.
S. G. Bowen (USA)
B. A. Drew, Jr. (USA)
EMU #3017
EMU #3008
STS-133 Di/F-39
02.03.2011
6:14:00
345.
A. J. Feustel (USA)
G. E. Chamitoff (USA)
EMU #3004
EMU #3005
STS-134 En/F-25
20.05.2011
 6:19:00
346.
E. M. Fincke (USA)
A. J. Feustel (USA)
EMU #3018
EMU #3004
STS-134 En/F-25
22.05.2011
8:07:00
347.
A. J. Feustel (USA)
E. M. Fincke (USA)
EMU #3004
EMU #3018
STS-134 En/F-25
25.05.2011
6:54:00
348.
G. E. Chamitoff (USA)
E. M. Fincke (USA)
EMU #3005
EMU #3018
STS-134 En/F-25
27.05.2011
7:24:00
349.
M. E. Fossum (USA)
R. J. Garan, Jr. (USA)
EMU #3010
EMU #3009
STS-135 At/F-33
12.07.2011
6:31:00
350.
A. M. Samokutiajew (Rosja)
S. A. Wołkow (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 28 ISS
03.08.2011
6:22:00
351.
A. N. Szkaplerow (Rosja)
O. D. Kononienko (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 30 ISS
16.02.2012
6:15:00
352.
J. I. Malenchenko (Rosja)
G. I. Padałka (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #5
Ekspedycja 32 ISS
20.08.2012
5:51:00
353.
S. L. Williams (USA)
A. Hoshide (Japonia)
EMU #3011
EMU #3015
Ekspedycja 32 ISS
30.08.2012
8:17:00
354.
S. L. Williams (USA)
A. Hoshide (Japonia)
EMU #3010
EMU #3011
Ekspedycja 32 ISS
05.09.2012
6:28:00
355.
S. L. Williams (USA)
A. Hoshide (Japonia)
EMU #3010
EMU #3011
Ekspedycja 33 ISS
01.11.2012
6:38:00
356.
R. J. Romanienko (Rosja)
P. W. Winogradow (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 35 ISS
19.04.2013
6:37:00
357.
Ch. J. Cassidy (USA)
T. H. Marshburn (USA)
EMU #3010
EMU #3011
Ekspedycja 35 ISS
11.05.2013
5:30:00
358.
A. A. Misurkin (Rosja)
F. N. Jurczychin (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #5
Ekspedycja 36 ISS
24.06.2013
6:35:45
359.
Ch. J. Cassidy (USA)
L. S. Parmitano (Włochy)
EMU #3010
EMU #3011
Ekspedycja 36 ISS
09.07.2013
6:07:00
360.
L. S. Parmitano (Włochy)
Ch. J. Cassidy (USA)
EMU #3011
EMU #3010
Ekspedycja 36 ISS
16.07.2013
1:32:00
361.
A. A. Misurkin (Rosja)
F. N. Jurczychin (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #5
Ekspedycja 36 ISS
16.08.2013
7:28:00
362.
A. A. Misurkin (Rosja)
F. N. Jurczychin (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 36 ISS
22.08.2013
5:58:00
363.
S. N. Riazanskij (Rosja)
O. W. Kotow (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 37 ISS
09.11.2013
5:50:00
364.
R. A. Mastracchio (USA)
M. S. Hopkins (USA)
EMU #3010
EMU #3011
Ekspedycja 38 ISS
21.12.2013
5:28:00
365.
M. S. Hopkins (USA)
R. A. Mastracchio (USA)
EMU #3005
EMU #3011
Ekspedycja 38 ISS
24.12.2013
7:30:00
366.
S. N. Riazanskij (Rosja)
O. W. Kotow (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #6
Ekspedycja 38 ISS
27.12.2013
8:07:00
367.
S. N. Riazanskij (Rosja)
O. W. Kotow (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #6
Ekspedycja 38 ISS
27.01.2014
6:08:00
368.
R. A. Mastracchio (USA)
S. R. Swanson (USA)
EMU #3011
EMU #3005
Ekspedycja 39 ISS
23.04.2014
1:36:00
369.
O. G. Artiemjew (Rosja)
A. A. Skworcow (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 40 ISS
19.06.2014
7:23:00
370.
O. G. Artiemjew (Rosja)
A. A. Skworcow (Rosja)
Orłan-MK #4
Orłan-MK #5
Ekspedycja 40 ISS
18.08.2014
5:10:00
371.
G. R. Wiseman (USA)
A. Gerst (Niemcy)
EMU #3010
EMU #3003
Ekspedycja 41 ISS
07.10.2014
6:13:00
372.
G. R. Wiseman (USA)
B. E. Wilmore (USA)
EMU #3010
EMU #3003
Ekspedycja 41 ISS
15.10.2014
6:34:00
373.
A. M. Samokutiajew (Rosja)
M. W. Surajew (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #5
Ekspedycja 41 ISS
22.10.2014
3:38:00
374.
B. E. Wilmore (USA)
T. W. Virts, Jr. (USA)
EMU #3003
EMU #3005
Ekspedycja 42 ISS
21.02.2015
6:41:00
375.
B. E. Wilmore (USA)
T. W. Virts, Jr. (USA)
EMU #3003
EMU #3005
Ekspedycja 42 ISS
25.02.2015
6:43:00
376.
T. W. Virts, Jr. (USA)
B. E. Wilmore (USA)
EMU #3005
EMU #3003
Ekspedycja 42 ISS
01.03.2015
5:38:00
377.
M. B. Kornijenko (Rosja)
G. I. Padałka (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 44 ISS
10.08.2015
5:34:00
378.
S. J. Kelly (USA)
K. N. Lindgren (USA)
EMU #3003
EMU #3010
Ekspedycja 45 ISS
28.10.2015
7:16:00
379.
K. N. Lindgren (USA)
S. J. Kelly (USA)
EMU #3010
EMU #3003
Ekspedycja 45 ISS
06.11.2015
7:48:00
380.
S. J. Kelly (USA)
T. L. Kopra (USA)
EMU #3010
EMU #3011
Ekspedycja 46 ISS
21.12.2015
3:16:00
381.
T. L. Kopra (USA)
T. N. Peake (Wielka Brytania)
EMU #3011
EMU #3008
Ekspedycja 46 ISS
15.01.2016
4:43:00
382.
S. A. Wołkow (Rosja)
J. I. Malenczenko (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MK #4
Ekspedycja 46 ISS
03.02.2016
4:43:00
383.
J. N. Williams (USA)
K. H. Rubins (USA)
EMU #3003
EMU #3008
Ekspedycja 48 ISS
19.08.2016
5:58:00
384.
J. N. Williams (USA)
K. H. Rubins (USA)
EMU #3003
EMU #3008
Ekspedycja 48 ISS
01.09.2016
6:48:00
385.
R. S. Kimbrough (USA)
P. A. Whitson (USA)
EMU #3008
EMU #3006
Ekspedycja 50 ISS
06.01.2017
6:32:00
386.
R. S. Kimbrough (USA)
T. G. Pesquet (Francja)
EMU #3008
EMU #3006
Ekspedycja 50 ISS
13.01.2017
5:58:00
387.
T. G. Pesquet (Francja)
R. S. Kimbrough (USA)
EMU #3006
EMU #3008
Ekspedycja 50 ISS
24.03.2017
6:34:00
388.
P. A. Whitson (USA)
R. S. Kimbrough (USA)
EMU #3006
EMU #3008
Ekspedycja 50 ISS
30.03.2017
7:04:00
389.
P. A. Whitson (USA)
J. D. Fischer (USA)
EMU #3008
EMU #3006
Ekspedycja 51 ISS
12.05.2017
4:13:00
390.
P. A. Whitson (USA)
J. D. Fischer (USA)
EMU #3008
EMU #3006
Ekspedycja 51 ISS
23.05.2017
2:46:00
391.
S. N. Riazanskij (Rosja)
F. N. Jurczychin (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MKS #4
Ekspedycja 52 ISS
17.08.2017
7:34:00
392.
R. J. Bresnik (USA)
M. T. Vande Hei (USA)
EMU #3003
EMU #3008
Ekspedycja 53 ISS
05.10.2017
6:55:00
393.
R. J. Bresnik (USA)
M. T. Vande Hei (USA)
EMU #3003
EMU #3008
Ekspedycja 53 ISS
10.10.2017
6:26:00
394.
R. J. Bresnik (USA)
J. M. Acaba (USA)
EMU #3003
EMU #3008
Ekspedycja 53 ISS
20.10.2017
6:49:00
395.
M. T. Vande Hei (USA)
S. D. Tingle (USA)
EMU #3003
EMU #3004
Ekspedycja 54 ISS
23.01.2018
7:24:00
396.
A. N. Szkaplerow (Rosja)
A. A. Misurkin (Rosja)
Orłan-MK #6
Orłan-MKS #4
Ekspedycja 54 ISS
02.02.2018
8:12:00
397.
M. T. Vande Hei (USA)
N. Kanai (Japonia)
EMU #3003
EMU #3008
Ekspedycja 54 ISS
16.02.2018
5:57:00
398.
A. J. Feustel (USA)
R. R. Arnold II (USA)
EMU #3006
EMU #3003
Ekspedycja 55 ISS
29.03.2018
6:10:00
399.
A. J. Feustel (USA)
R. R. Arnold II (USA)
EMU #3006
EMU #3003
Ekspedycja 55 ISS
16.05.2018
6:31:00
400.
R. R. Arnold II (USA)
A. J. Feustel (USA)
EMU #3003
EMU #3006
Ekspedycja 56 ISS
14.06.2018
6:49:00

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 401 - 500 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe