Chronologiczny wykaz spacerów kosmicznych
(ExtraVehicular Activity & Stand-up EVA)
od 101. do 200. spaceru:

Spacery 1 - 100 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Spacery 401 - 500 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe


L.p.
Uczestnicy (kraj)
Typ i numer
skafandra
Misja
Data
Czas trwania
(h:min:s)
101.
K. R. Thornton (USA)
T. D. Akers (USA)
EMU #2016
EMU #2014
STS-49 En/F-1
14.05.1992
7:45:00
102.
A. J. Kaleri (Rosja)
A. S. Wiktorienko (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-14
08.07.1992
2:03:00
103.
S. W. Awdiejew (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-15
03.09.1992
3:56:00
104.
S. W. Awdiejew (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-15
07.09.1992
5:08:00
105.
S. W. Awdiejew (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-15
11.09.1992
5:44:00
106.
S. W. Awdiejew (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-15
15.09.1992
3:33:00
107.
G. J. Harbaugh (USA)
M. Runco, Jr. (USA)
EMU #2018
EMU #2015
STS-54 En/F-3
17.01.1993
4:27:50
108.
A. F. Poleszczuk (Rosja)
G. M. Manakow (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-16
19.04.1993
5:25:00
109.
A. F. Poleszczuk (Rosja)
G. M. Manakow (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #15
Sojuz TM-16
18.06.1993
4:33:00
110.
G. D. Low (USA)
P. J. K. Wisoff (USA)
EMU #2018
EMU #2020
STS-57 En/F-4
25.06.1993
5:50:00
111.
A. A. Sieriebrow (Rosja)
W. W. Cyblijew (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-17
16.09.1993
4:18:30
112.
C. E. Walz (USA)
J. H. Newman (USA)
EMU #2025
EMU #2023
STS-51 Di/F-17
16.09.1993
7:05:26
113.
A. A. Sieriebrow (Rosja)
W. W. Cyblijew (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-17
20.09.1993
3:13:00
114.
A. A. Sieriebrow (Rosja)
W. W. Cyblijew (Rosja)
Orłan-DMA #14
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-17
28.09.1993
1:51:00
115.
W. W. Cyblijew (Rosja)
A. A. Sieriebrow (Rosja)
Orłan-DMA #25
Orłan-DMA #14
Sojuz TM-17
22.10.1993
0:38:00
116.
A. A. Sieriebrow (Rosja)
W. W. Cyblijew (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-17
29.10.1993
4:12:00
117.
J. A. Hoffman (USA)
F. S. Musgrave (USA)
EMU #2014
EMU #2026
STS-61 En/F-5
05.12.1993
7:53:58
118.
K. R. Thornton (USA)
T. D. Akers (USA)
EMU #2030
EMU #2029
STS-61 En/F-5
06.12.1993
6:35:30
119.
J. A. Hoffman (USA)
F. S. Musgrave (USA)
EMU #2014
EMU #2026
STS-61 En/F-5
07.12.1993
6:47:21
120.
K. R. Thornton (USA)
T. D. Akers (USA)
EMU #2030
EMU #2029
STS-61 En/F-5
08.12.1993
6:50:52
121.
J. A. Hoffman (USA)
F. S. Musgrave (USA)
EMU #2014
EMU #2026
STS-61 En/F-5
09.12.1993
7:21:00
122.
T. A. Musabajew (Rosja)
J. I. Malenczenko (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-19
09.09.1994
5:06:00
123.
T. A. Musabajew (Rosja)
J. I. Malenczenko (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-19
13.09.1994
6:01:00
124.
M. Ch. Lee (USA)
C. J. Meade (USA)
EMU #2032
EMU #2029
STS-64 Di/F-19
16.09.1994
6:51:00
125.
C. M. Foale (USA)
B. A. Harris, Jr. (USA)
EMU #2029
EMU #2032
STS-63 Di/F-20
09.02.1995
4:39:00
126.
G. M. Striekałow (Rosja)
W. N. Dieżurow (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-21
12.05.1995
6:14:32
127.
G. M. Striekałow (Rosja)
W. N. Dieżurow (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-21
17.05.1995
6:42:00
128.
G. M. Striekałow (Rosja)
W. N. Dieżurow (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-21
22.05.1995
5:14:51
129.
W. N. Dieżurow (Rosja)
G. M. Striekałow (Rosja)
Orłan-DMA #27
Orłan-DMA #18
Sojuz TM-21
28.05.1995
0:21:00
130.
W. N. Dieżurow (Rosja)
G. M. Striekałow (Rosja)
Orłan-DMA #27
Orłan-DMA #18
Sojuz TM-21
01.06.1995
0:22:50
131.
N. M. Budarin (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-21
14.07.1995
5:34:00
132.
N. M. Budarin (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-21
19.07.1995
3:08:00
133.
N. M. Budarin (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-DMA #18
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-21
21.07.1995
5:50:00
134.
J. S. Voss (USA)
M. L. Gernhardt (USA)
EMU #2042
EMU #2041
STS-69 En/F-9
16.09.1995
6:46:00
135.
T. A. Reiter (Niemcy)
S. W. Awdiejew (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #18
Sojuz TM-22
20.10.1995
5:16:00
136.
J. P. Gidzenko (Rosja)
S. W. Awdiejew (Rosja)
Orłan-DMA #25
Orłan-DMA #18
Sojuz TM-22
08.12.1995
0:29:00
137.
L. Chiao (USA)
D. T. Barry (USA)
EMU #2041
EMU #2042
STS-72 En/F-10
15.01.1996
6:09:19
138.
L. Chiao (USA)
W. E. Scott (USA)
EMU #2041
EMU #2043
STS-72 En/F-10
17.01.1996
6:53:41
139.
T. A. Reiter (Niemcy)
J. P. Gidzenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-22
08.02.1996
3:05:43
140.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. I. Onufrijenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-23
15.03.1996
5:51:00
141.
L. M. Godwin (USA)
M. R. U. Clifford (USA)
EMU #2039
EMU #2044
STS-76 At/F-16
26.03.1996
6:02:28
142.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. I. Onufrijenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-23
20.05.1996
5:20:00
143.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. I. Onufrijenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-23
24.05.1996
5:43:00
144.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. I. Onufrijenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-23
30.05.1996
4:20:00
145.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. I. Onufrijenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-23
06.06.1996
3:34:00
146.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. I. Onufrijenko (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #25
Sojuz TM-23
13.06.1996
5:42:00
147.
A. J. Kaleri (Rosja)
W. G. Korzun (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-24
02.12.1996
5:57:00
148.
A. J. Kaleri (Rosja)
W. G. Korzun (Rosja)
Orłan-DMA #26
Orłan-DMA #27
Sojuz TM-24
09.12.1996
6:36:00
149.
M. Ch. Lee (USA)
S. L. Smith (USA)
EMU #3003
EMU #3008
STS-82 Di/F-12
13.02.1997
6:42:00
150.
G. J. Harbaugh (USA)
J. R. Tanner (USA)
EMU #3014
EMU #3008
STS-82 Di/F-12
14.02.1997
7:27:00
151.
M. Ch. Lee (USA)
S. L. Smith (USA)
EMU #3003
EMU #3008
STS-82 Di/F-12
15.02.1997
7:11:00
152.
J. R. Tanner (USA)
G. J. Harbaugh (USA)
EMU #3008
EMU #3014
STS-82 Di/F-12
16.02.1997
6:34:00
153.
M. Ch. Lee (USA)
S. L. Smith (USA)
EMU #3003
EMU #3008
STS-82 Di/F-12
17.02.1997
5:17:00
154.
J. M. Linenger (USA)
W. W. Cyblijew (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #5
STS-81 At/F-18
Sojuz TM-25
29.04.1997
4:58:30
155.
A. J. Sołowjow (Rosja)
P. W. Winogradow (Rosja)
Orłan-DMA #27
Orłan-DMA #26
Sojuz TM-26
22.08.1997
3:16:00
156.
C. M. Foale (USA)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #5
STS-84 At/F-19
Sojuz TM-26
06.09.1997
6:00:00
157.
S. E. Parazynski (USA)
W. G. Titow (Rosja)
EMU #3014
EMU #3008
STS-86 At/F-20
01.10.1997
5:01:00
158.
A. J. Sołowjow (Rosja)
P. W. Winogradow (Rosja)
Orłan-DMA #27
Orłan-DMA #26
Sojuz TM-26
20.10.1997
6:38:00
159.
P. W. Winogradow (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #5
Sojuz TM-26
03.11.1997
6:04:00
160.
P. W. Winogradow (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #5
Sojuz TM-26
06.11.1997
6:12:00
161.
W. E. Scott (USA)
T. Doi (Japonia)
EMU #3017
EMU #3003
STS-87 Co/F-24
25.11.1997
7:43:00
162.
W. E. Scott (USA)
T. Doi (Japonia)
EMU #3017
EMU #3003
STS-87 Co/F-24
02.12.1997
4:59:40
163.
P. W. Winogradow (Rosja)
A. J. Sołowjow (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #5
Sojuz TM-26
08.01.1998
3:06:00
164.
A. J. Sołowjow (Rosja)
D. A. Wolf (USA)
Orłan-M #5
Orłan-M #4
Sojuz TM-26
14.01.1998
3:52:00
165.
N. M. Budarin (Rosja)
T. A. Musabajew (Rosja)
Orłan-M #6
Orłan-M #5
Sojuz TM-27
01.04.1998
6:40:00
166.
N. M. Budarin (Rosja)
T. A. Musabajew (Rosja)
Orłan-M #6
Orłan-M #5
Sojuz TM-27
06.04.1998
4:23:00
167.
N. M. Budarin (Rosja)
T. A. Musabajew (Rosja)
Orłan-M #6
Orłan-M #5
Sojuz TM-27
11.04.1998
6:25:00
168.
N. M. Budarin (Rosja)
T. A. Musabajew (Rosja)
Orłan-M #6
Orłan-M #4
Sojuz TM-27
17.04.1998
6:33:00
169.
N. M. Budarin (Rosja)
T. A. Musabajew (Rosja)
Orłan-M #6
Orłan-M #4
Sojuz TM-27
22.04.1998
6:21:00
170.
G. I. Padałka (Rosja)
S. W. Awdiejew (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #6
Sojuz TM-28
15.09.1998
0:30:00
171.
S. W. Awdiejew (Rosja)
G. I. Padałka (Rosja)
Orłan-M #5
Orłan-M #4
Sojuz TM-28
10.11.1998
5:54:00
Pierwszy spacer w programie ISS/MSK:
172.
J. L. Ross (USA)
J. H. Newman (USA)
EMU #3015
EMU #3013
STS-88 En/F-13
07.12.1998
7:21:00
173.
J. H. Newman (USA)
J. L. Ross (USA)
EMU #3013
EMU #3015
STS-88 En/F-13
09.12.1998
7:02:00
174.
J. L. Ross (USA)
J. H. Newman (USA)
EMU #3015
EMU #3013
STS-88 En/F-13
12.12.1998
6:59:00
175.
J.-P. Haigneré (Francja)
W. M. Afanasjew (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #5
Sojuz TM-29
16.04.1999
6:19:00
176.
T. E. Jernigan (USA)
D. T. Barry (USA)
EMU #3006
EMU #3011
STS-96 Di/F-26
30.05.1999
7:55:00
177.
S. W. Awdiejew (Rosja)
W. M. Afanasjew (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #6
Sojuz TM-28
Sojuz TM-29
23.07.1999
6:07:00
178.
S. W. Awdiejew (Rosja)
W. M. Afanasjew (Rosja)
Orłan-M #4
Orłan-M #6
Sojuz TM-28
Sojuz TM-29
28.07.1999
5:22:00
179.
S. L. Smith (USA)
J. M. Grunsfeld (USA)
EMU #3015
EMU #3017
STS-103 Di/F-27
22.12.1999
8:15:00
180.
C. Nicollier (Szwajcaria)
C. M. Foale (USA)
EMU #3008
EMU #3003
STS-103 Di/F-27
23.12.1999
8:10:00
181.
S. L. Smith (USA)
J. M. Grunsfeld (USA)
EMU #3015
EMU #3017
STS-103 Di/F-27
24.12.1999
8:08:00
182.
A. J. Kaleri (Rosja)
S. W. Zalotin (Rosja)
Orłan-M #6
Orłan-M #4
Sojuz TM-30
12.05.2000
5:03:00
183.
J. N. Williams (USA)
J. S. Voss (USA)
EMU #3013
EMU #3017
STS-101 At/F-21
22.05.2000
6:44:00
184.
E. T. Lu  (USA)
J. I. Malenczenko (Rosja)
EMU #3013
EMU #3017
STS-106 At/F-22
11.09.2000
6:14:00
185.
L. Chiao (USA)
W. S. McArthur, Jr. (USA)
EMU #3006
EMU #3005
STS-92 Di/F-28
15.10.2000
6:28:00
186.
P. J. K.Wisoff (USA)
M. E. Lopez-Alegria (USA)
EMU #3005
EMU #3009
STS-92 Di/F-28
16.10.2000
7:07:00
187.
W. S. McArthur, Jr. (USA)
L. Chiao (USA)
EMU #3005
EMU #3009
STS-92 Di/F-28
17.10.2000
6:48:00
188.
M. E. Lopez-Alegria (USA)
P. J. K.Wisoff (USA)
EMU #3009
EMU #3005
STS-92 Di/F-28
18.10.2000
6:56:00
189.
J. R. Tanner (USA)
C. I. Noriega (USA)
EMU #3011
EMU #3013
STS-97 En/F-15
03.12.2000
7:33:00
190.
C. I. Noriega (USA)
J. R. Tanner (USA)
EMU #3013
EMU #3011
STS-97 En/F-15
05.12.2000
6:37:00
191.
J. R. Tanner (USA)
C. I. Noriega (USA)
EMU #3011
EMU #3013
STS-97 En/F-15
07.12.2000
5:10:00
192.
T. D. Jones (USA)
R. L. Curbeam, Jr. (USA)
EMU #3005
EMU #3009
STS-98 At/F-23
10.02.2001
7:34:00
193.
R. L. Curbeam, Jr. (USA)
T. D. Jones (USA)
EMU #3009
EMU #3005 
STS-98 At/F-23
12.02.2001
6:50:00
194.
T. D. Jones (USA)
R. L. Curbeam, Jr. (USA)
EMU #3005
EMU #3009
STS-98 At/F-23
14.02.2001
5:25:00
195.
J. S. Voss (USA)
S. J. Helms (USA)
EMU #3010
EMU #3003
STS-102 Di/F-29
11.03.2001
8:56:00
196.
A. S. W. Thomas (USA)
P.W. Richards (USA)
EMU #3005
EMU #3010
STS-102 Di/F-29
13.03.2001
6:21:00
197.
Ch. A. Hadfield (Kanada)
S. E. Parazynski (USA)
EMU #3011
EMU #3015
STS-100 En/F-16
22.04.2001
7:10:00
198.
S. E. Parazynski (USA)
Ch. A. Hadfield (Kanada)
EMU #3015
EMU #3011
STS-100 En/F-16
24.04.2001
7:40:00
199.
J. W. Usaczow (Rosja)
J. S. Voss (USA)
Orłan-M #23
Orłan-M #12
Ekspedycja 2 ISS
08.06.2001
0:19:00
200.
M. L. Gernhardt (USA)
J. F. Reilly II (USA)
EMU #3013
EMU #3017
STS-104 At/F-24
15.07.2001
5:59:00

Spacery 1 - 100 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Spacery 401 - 500 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe