Piloci "Buran" grupa 1 (03.08.1978 r.):
    1. Oleg Grigorjewicz Kononienko - zginął 08.09.1980 r.;
    2. Anatolij Siemionowicz Lewczenko;
    3. Rimantas Antanas Stankjawicius od 19.01.1979 r. - zginął 09.09.1990 r.;
    4. Aleksandr Władimirowicz Szczukin;
    5. Igor Pietrowicz Wołk;