Walerij Michajłowicz Biełoborodow
Валерий Михайлович Белобородов

Kraj: Rosja (Związek Radziecki).
Data urodzenia: 26.10.1939 r.
Miejscowość urodzenia: stacja Ołowjannaja (obwód czytyjski).
W oddziale: od 07.05.1967 r. - WWS grupa 4 - do 29.08.1969 r.
Data śmierci: 20.09.2004 r. w Gwiezdnym Miasteczku w wieku 64 lat na zawał serca.

Astronauci