Georgi Iwanow Iwanow
Georgi Iwanow Kakałow

Kraj: Bułgaria.
Data urodzenia: 02.07.1940 r.
Miejscowość urodzenia: Łowecz.
W oddziale: od 01.03.1978 r. - Interkosmos grupa 2 - do 12.04.1979 r.

Uczestniczył w locie:

Lot:
Start:
Data:
Lądowanie:
Data:
Czas trwania lotu
(dni:h:min:s)
1.
Sojuz 33
10.04.1979
Sojuz 33
12.04.1979
001:23:01:06
1. Bułgar
Razem:
1 lot
001:23:01:06

Poprzedni | Astronauci | Następny